Consulting.com

Hur vi hjälper tandläkare att bli fullbokade genom Facebook & Instagram Ads

Detta är för dig som inte redan är fullbokad men väldigt gärna vill bli!

Låt oss visa er hur!

Uppdaterad video inom kort.

Under samtalet går vi igenom:

  • Behovsanalys

  • Målsättning

  • Genomförande


  • Vad händer härnäst

Privacy Policy | Terms

© 2023 misma.se. All rights reserved.

Free Uplevel
Consulting Demo

Take a look inside, see how it works and what's included.